Josef Lada

Tento stručný životopis je zaměřen na vztah s Jaroslavem Haškem a jeho Švejkem. Ladovo dílo je však téměř výhradně věnováno dětem. Z Ladova díla je cítit láska k rodné české zemi, k lidem, ke zvířatům a samozřejmě k hlavním konzumentům jeho kreseb — dětem.

 

Josef Lada (*17. 12. 1887 Hrusice — †14. 12. 1957 Praha)

 

1905
Vyučen knihařem-zlatičem, usazuje se v Praze, pokouší se živit jako kreslíř a karikaturista.

1906
Ilustruje první knížku — Jaroslav Havlíček: Pohádka o Honzíčkovi a zlatovlasé Isole.

1907
Seznamuje se s Jaroslavem Haškem, tehdy redaktorem anarchistického listu Nová Omladina.

1907
Začíná spolupracovat s Humoristickými listy a postupně se prosadí jako výrazný karikaturista.

1909
Stává se redaktorem časopisu Karikatury, do kterého začne též přispívat Jaroslav Hašek.

1911
První samostatná knížka — Moje abeceda. Ladova kresba postupně nabývá typického vzezření se silnými konturami a vybarvenými plochami.

1913
Druhá knížka — Kalamajka, spolu s Jaroslavem Haškem. Tato knížka pro děti obsahuje jednak Ladovy kresby doplněné říkankami a jednak Haškovy krátké anekdotické příběhy.

1912—5
Jaroslav Hašek je v této době Ladovým příležitostným podnájemníkem.

1921
Kreslí poprvé postavu Švejka pro obálku sešitového vydání Haškových Osudů. (Toto je jediná kresba, kterou Hašek viděl. Byl s ní spokojen.)

1923—5
Po Haškově smrti vydává Lada v Českém slově obrázkový cyklus na motivy Osudů (90 pokračování po šesti kresbách = 540 kreseb). Švejkova podoba je dosti pozměněná.

1926
Vznikají knižní ilustrace Švejka pro nakladatelství Adolfa Synka.

1936
Lada koriguje nátisky ilustrací a přidává celostránkové kresby.

1947
Československou vládou je jmenován národním umělcem.

1951
Překresluje kresby v záhlaví kapitol Švejkových osudů. (Tím se završuje geneze černých ilustrací.)

1953—5
Vytváří barevné ilustrace Švejka. Bohužel, s barvou se vytrácí karikaturističnost, kresby se neliší od těch pro děti.https://vojtisek.tripod.com/hasek/